رفع مشکل OpenGL 2.0 is not supported

بعضی دوستان امکان داره موقع اجرای بعضی برنامه ها یا بازی ها، با این Error مواجه شده باشند که باعث اجرا نشدن برنامه شما می شود.

OpenGL 1.4 renderer not supported! Reason
OpenGL 1.3 is not supported

این مشکل چند دلیل داره، که اصلی ترین اونها شامل این موارد میشه  :

1. نصب نبودن درایور کارت گرافیک

2. نصب نبودن برنامه DirectX 9.0C, 10, 11

3. نصب نبودن برنامه Microsoft Visual C++ 2005, 2008, 2010, 2012

4. نصب نبودن برنامه Microsoft .NET Framework 3.0, 3.5 , 4.0 , 4.5

/ 0 نظر / 517 بازدید