رفع مشکل Windows protected your PC در ویندوز 8

اگر دوستان ویندوز 8 یا 8.1 دارند و بعد از نصب برنامه در ویندوز و باز کردن کردن برنامه با پیغام Windows SmartScreen یا Windows protected your PC مواجه شدند.

برای رفع این مشکل یا این پیغام ویندوز، باید برید به قسمت :

Control Panel => Action Center

در صفحه باز شده، قسمت چپ صفحه گزینه Change Windows SmartScreen settings را انتخاب کنید و در صفحه باز شده گزینه Don't do anything - turn off Windows SmartScreen را انتخاب کنید و Ok کنید.

/ 0 نظر / 120 بازدید